Fundació Caixa Carlet
Plaça del Convent i de la Vila, 15 - 46240 Carlet (Valencia) Telf. (+34) 962 994 284

Portal Fundació Caixa Carlet

Política de privadesa

Avís Legal

La FUNDACIO CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb CIF G-97 120 497 és una entitat sense caràcter lucratiu, inscrita en el Registre en el Tom .... Folio... Fulla .... l'activitat de la qual és la programació i seguiment d'activitats culturals i d'oci. La FUNDACIO CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA és la titular del lloc web http://www.fundaciocaixacarlet.com i és responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d'aquest lloc web. La seua seu social se situa Av. Caixa d'Estalvis,1 Bj, 15 - 46240 Carlet.
Através d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, ye n general, la relació entre aquest Portal, accessible des de l'adreça d'Internet www.fundaciocaixacarlet.com i els usuaris del Portal.

La Política de Privadesa plasmada a continuació, és aplicable a tots els serveis d'aquesta website, així com a les pàgines i serveis amb els quals la web es vaja ampliant en el futur.
En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, és necessari que accepte els termes d'aquesta política de privadesa abans de procedir a remetre'ns la seua informació.

S'entén que l'usuari accepta les condicions establides anteriorment si prem el botó "ENVIAR" que es troba en els formularis de recollida de dades.

Política de Protecció de dades de caràcter personal
Conforme a la Llei de Serveis de la Societat de les Informació i del Comerç Electrònic, ja la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Mesures de Seguretat, la FUNDACIO CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa als usuaris del seu lloc web www.fundaciocaixacarlet.com de la incorporació de les seues dades a fitxers automatitzats existents en la citada entitat realitzant-se per part de la FUNDACIO CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA el tractament de les seues dades de caràcter personal que s'expressen en les presents condicions o es deriven de les mateixes, amb les finalitats que més baix es detallen.

Els fitxers creats estan situats en la seu administrativa de la FUNDACIO CAIXA CARLET DE LA COMUNITAT VALENCIANA en Pl. del Convent i de la Vila, 15 - 46240 - Carlet (Espanya), sota la supervisió i control de la mateixa, qui es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica, organitzativa i administrativa per a protegir la seua confidencialitat i integritat evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguen dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.