Fundació Caixa Carlet
Plaça del Convent i de la Vila, 15 - 46240 Carlet (Valencia) Telf. (+34) 962 994 284

Portal Fundació Caixa Carlet

Informació Institucional

Objecte:
La Fundació té per objecte la promoció, desenvolupament, protecció i foment d'activitats culturals i socials, els seus estudis i investigacions, difusió d'aquests estudis a través de publicacions i altres mitjans i, en general, qualsevol  activitat cultural o social amb fonament en els principis d'utilitat comuna i desenvolupament integral de la persona humana, sota els ideals de llibertat i progrés.

Patronos:
President
Bernardo Monzó Lorente

Vicepresident
Marisa Nogués Borrás

Secretari
Vicent Martí Ocheda


Vocals
Mª Josep Ortega Requena
Nela Aznar Pla
Salvador Hervás Vanaclocha
Agustí Royo Príncep
Bernat Nogués Soldado
Xavier Hervás Martínez
Alexandre Parra Ruiz
Bernardo Espert Sánchez
Laura Sáez Martínez
Leopoldo Hernández Navarro
Pascual Casp Peña
Borja Marí Barés
Daniel Caballero Bonafé
Adolfo Carbonell Herrán